NTK Trung Quốc 'ăn cắp' áo dài Việt Nam, tuyên bố 'sáng tạo - cách tân' - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL