Nữ bệnh nhân 964 từng cùng chồng và người thân tới Đà Nẵng dự tiệc cưới - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL