Nữ giám đốc tự lập bản vẽ, bán dự án "ma" chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL