Nữ sinh bị đánh hội đồng: "Đuổi học thì ai dạy?" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL