Nửa đêm, các tuyển thủ U23 Việt Nam lỉnh kỉnh xách hành lý sang Hàn Quốc tập huấn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL