Nuốt vội, người đàn ông bị đoạn xương đầu cá tra to tướng cắm vào thực quản - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL