Ô nhiễm không khí, Tổng Cục Môi trường khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, đóng kín cửa sổ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL