Ông Bùi Thành Nhơn rút khỏi danh sách người đại diện pháp luật của Novaland - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL