Ông Cao Thắng xúc động bật khóc khi chia sẻ ý tưởng làm MV mới cho Đông Nhi - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL