Ông chủ tập đoàn nhựa trúng đấu giá áo thi đấu của Văn Toàn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL