Ông Đặng Văn Minh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL