Ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra chợ 150 năm tuổi ở Sài Gòn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL