Ông Đoàn Ngọc Hải nghỉ việc làm kinh doanh, đang chờ giải quyết chính sách thôi việc - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL