Ông Hoàng Đạo Cương giữ chức Thứ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL