"Ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn làm giám khảo cùng Việt Trinh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL