"Ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn trở lại với liveshow hoành tráng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL