Ông Joe Biden công khai hồ sơ thuê trước cuộc tranh luận đầu tiên, "thách" Tổng thống Mỹ làm điều tương tự - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL