Ông Joe Biden sẽ công khai các xét nghiệm COVID-19 và tiếp tục tranh cử trực tiếp - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL