Ông Kim Jong-un chủ trì hội nghị quân sự quan trọng giữa lúc căng thẳng với Mỹ leo thang - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL