Ông Kim Jong-un chưa xuất hiện trong ngày thành lập đảng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL