Ông Kim Jong Un được bầu làm Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL