Ông Kim Jong-un phong quân hàm cho 103 nhà khoa học sau khi liên tiếp thử tên lửa - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL