Ông Kim Jong-un tái xuất, chỉ đạo tăng cường năng lực hạt nhân - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL