Ông lão 79 tuổi cầm dao xông vào trụ sở công an chém người - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL