Ông Ngô Văn Tuấn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL