Ông Nguyễn Bá Thanh vẫn tỉnh táo, trò chuyện vui vẻ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL