Ông Nguyễn Văn Nên được giới thiệu để bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL