Ông Nguyễn Văn Thanh giữ chức Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL