Ông Patrick Shanahan chính thức nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL