Ông Phạm Nhật Vượng: Tập đoàn chưa làm Cảng Lạch Huyện vì tổng đầu tư quá lớn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL