Ông Phan Văn Anh Vũ bị bắt ở Singapore vì giữ 2 hộ chiếu nhân dạng khác nhau - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL