Ông Phan Văn Vĩnh lĩnh 9 năm tù, Nguyễn Thanh Hóa 10 năm tù - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL