Ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa phải vào phòng y tế khi ra nghe tuyên án - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL