Ông Trần Đại Quang được giới thiệu bầu Chủ tịch nước - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL