Ông Trần Quốc Trung được bầu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL