Ông Trần Văn Truyền bổ nhiệm một số cán bộ chưa đủ điều kiện - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL