Ông Trump bác bỏ đề xuất tạm thời mở cửa chính phủ của nghị sĩ Đảng Cộng hòa - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL