Ông Trump cân nhắc kiểm soát chặt phụ nữ và trẻ em tị nạn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL