Ông Trump dọa đóng cửa các công ty truyền thông xã hội sau khi bị Twitter gắn cảnh báo - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL