Ông Trump mời thành viên đảng Dân chủ tới tham dự buổi ký hiệp ước giữa UAE - Bahrain và Israel - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL