Ông Trump nói con gái lớn xứng đáng làm nữ tổng thống Mỹ đầu tiên - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL