Ông Trump nói "không hề biết" về phán quyết của WTO chống lại Mỹ áp thuế Trung Quốc - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL