Ông Trump và ông Kim Jong-un là ứng viên 'Nhân vật của năm' của TIME - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL