Ông Truyền nhận bồi hoàn 137 triệu đồng san lắp thửa đất thu hồi - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL