Phạm Băng Băng, Angelababy bị gọi tên trong top diễn xuất tệ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL