Phạm Nhật Vượng: Tỷ phú đô la đi lên từ hai bàn tay trắng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL