Phản cảm với những trang phục "hở bạo" của các thiếu nữ đi lễ chùa đầu năm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL