Phân công Phó Giám đốc sở Y tế điều hành CDC Hà Nội sau khi ông Nguyễn Nhật Cảm bị bắt - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL