Phản kháng Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ dọa tìm tiêm kích thay thế F-35, mua hệ thống S-400 thứ hai - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL