Phẫn nộ bố trùm túi ni lông lên đầu, đá liên tiếp vào người con gái - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL